Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma

08.09.2020 No Comments


A lakóépület kerítésétől a váltóházig és a melléképületig terjedő távolságot az építmények állami szabályozásának korában és a köztük lévő távolságokat külön szabályozási dokumentumok határozták meg. Még egy viszonylag kis földbirtok területének megtervezésekor ezeket a követelményeket elengedhetetlenül figyelembe vették. Ez minden olyan épületre és szerkezetre vonatkozott, amely lehetséges veszélyt vagy kockázatot jelenthet a polgárok egészségére és életére, valamint egy épület vagy ház biztonságára.

A faluban

Az SNiP a szokásos lakóépületekhez, a középületek építéséhez, az állandó és ideiglenes használatú kerítések építéséhez, a GOST – az anyagokra és a munka minőségére vonatkozó követelmények.

Minden törvény, rendelet és törvény

A kert, nyaralók, saját telkek építési tevékenységeit nem spontán módon végzik. Meg kell felelnie a törvények, rendeletek és jogi aktusok követelményeinek.


Ház garázzsalLásd még: Mi a „kiszállított gáz mennyiségének kiszámítása a gázfogyasztó berendezések tervezési kapacitása alapján”. Mikor érvényes

Egy vagy másik fokig (néha közvetett módon, például a második szabvány végrehajtása lehetetlen az első figyelembevétele nélkül), a kerítéstől a szerkezettől való távolságot az alábbiak szabályozzák:

 1. Az Orosz Föderáció földtörvénykönyve.
 2. 217-FZ szövetségi törvény. Korszerűsíti az oroszok kertészeti tevékenységét saját szükségleteikre az állam által biztosított telkeken.
 3. Oroszország városfejlesztési kódexe.
 4. Szövetségi törvény 123-FZ. Pontosította a PB-t (tűzvédelmi szabályok) a kerítés behúzására vonatkozóan a különböző gyúlékonysági osztályú anyagokból készült épületekből.
 5. SanPiN 42-128-4690-88. A települések megtartásának feltételeit szabályozó egészségügyi szabályok és normák.
Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma


Istálló

Szintén figyelembe veszik:

 1. SP 11-106-97 (az SNiP jelenlegi változata, módosítva). Ez a gyakorlati kódex. Korszerűsíti az oroszok SNT (kerti nonprofit partnerségek), DNP és DNT (dacha non-profit partnerségek és partnerségek) építéséhez szükséges projektdokumentációk felépítését, tartalmát, megírását, összehangolását és jóváhagyását.
 2. SP 30-102-99. A tervezést, a városi és vidéki települések felépítését szabályozó szabályrendszer. Beleértve az épületek és a kerítés közötti távolságot az egyedi házépítés telkein (egyedi házépítés).
 3. SP 53.13330.2019 (az SNiP 30-02-97 aktuális kiadása). Szabálykészlet, amely szabályozza az orosz állampolgárok kert- és nyaralóközösségeinek területének tervezését és fejlesztését. Ebben a dokumentumban határozzák meg a lakossági, gazdasági, mérnöki, burkoló szerkezetek méreteit az új szabványok szerint. És az épület és a kerítés közötti távolság is szabályozott.

A kertészeti és dacha egyesületekben (SNT) a fenti dokumentumok mellett az építési kérdéseket az önkormányzati városi vagy vidéki PZZ (a földhasználatra és a fejlesztésre vonatkozó szabályok), valamint ezen szervezetek alapító okiratai szabályozzák.

Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma


Fürdés az országban vidéken

A kerítés és az épület távolságát szabályozó normákat az állam azért vezette be, hogy megvédje a földtulajdonosokat a szomszédos földhasználók vészhelyzetektől és jogi megsértéseitől.

Vagyis egészségügyi, tűzbiztonsági és jogi biztonságot nyújtanak.

Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma

Az objektumok elhelyezkedése a helyszín területén

A helyszínen lévő objektumok, különösen egy lakóépület elhelyezkedéséről szólva az 5.3 SP 30-102-99-es útmutatót kell bevezetnie, amelyet 2000.01.01-től vezettek be "A lakásokhoz közeli telkek tervezése és fejlesztése".

Tehát a ház és más tárgyak közötti távolság meghatározását a 30-102-99 szabálykönyv különféle paragrafusai határozzák meg.

 1. A területek fejlesztése során a "piros vonal" fogalma van – a helyszín tervezésénél meghatározza a magánház homlokzata vagy fala és az utca vagy az átjáró közötti távolságot. Az utcától a háznak öt méterre kell lennie, és az átjárótól – három méterre.
  Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma

  Ezek a diagramok a helyszínen lévő épületek közötti ajánlott távolságot és két szomszédos objektum normál távolságát mutatják a határvonaltól

 2. A vidéki területek magánházainak területein, valamint a városok egyes szektoraiban a baromfi és az állatállomány tartására szolgáló épületek felállítását tervezik, valamint különféle eszközök, fürdő, kályha vagy kandalló üzemanyagának, valamint Állat eledel. A melléképületek területét a helyi hatóságok határozzák meg, figyelembe véve a regionális sajátosságokat, valamint a helyszín paramétereit.
  Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma

  A ház falától három vagy több méter távolságra levő kerítés csökkenti a tűzveszélyes helyzetek kockázatát, ráadásul ez a terület hasznos lehet pihenőhely kialakításához vagy egy személygépkocsi áthaladásához a garázsba

 3. Lehetőség van a ház bővítésére, amely baromfit és állatállományt tartalmaz, de legalább három nem lakóhellyel kell elválasztani a ház lakó részétől. Ezenkívül a melléképület bejáratát az utcáról és a ház bejárati ajtajától legalább hét méterre kell felszerelni.
 4. Az utcai WC (mellékhelyiség), ha a helyszínen van felszerelve, általában a túlsó végéig vezet, a távolság a ház és a ház között legalább hét méter, a szomszédok határától pedig egy méter legyen.
 5. Garázs rendezése megengedett a ház alagsorában vagy annak egyik falának meghosszabbításaként.
 6. A távolságot az egyik magánház lakóhelyiségeinek ablaktól a szomszéd faláig, valamint a melléképületekhez, fürdőhöz, garázshoz vagy egy idegen területen található fészerhez hat méteres normák határozzák meg.
 7. A lakóépület falainak:

– három méterre a kerítéstől, amely elválasztja a területet a szomszédos területtől;

Lásd még: A ragasztóréteg vastagsága a padlón, a falon, a porcelán kőedényekhez – megvilágítva a lényeget

– a melléképületektől, ahol állat- és baromfitartást terveznek, a távolság négy méter legyen;

– a garázsból, fürdőből, tárolók tárolására szolgáló istállókból stb. – egy méter;

– magas fáktól – négy méter;

– közepes méretű fáktól – két méter;

– cserjéktől – egy méter.

Fontos! Annak érdekében, hogy a cserje ne gyökerezzen, majd belőjön a szomszédos területre, nemcsak egy méterrel kell eltávolítani a kerítésről, hanem a kerítés oldaláról is, bele kell ásni egy tartós anyagból álló lapot, hogy 500-600 mm mélységű – lehet fém vagy pala … Ez az egyszerű manipuláció segít elkerülni a szomszédok elégedetlenségét.

A nem éghető anyagokból épült ház pincéjében vagy félpincéjében megengedett egy garázs felszerelése. Természetesen ahhoz, hogy kényelmes legyen a működése, sok munkát kell végeznie a szellőztető rendszerrel és a vízelvezetéssel kapcsolatban.

A Szabályzat kódexének eredeti változatában a különböző épületek elhelyezkedésével kapcsolatos minden pont a következő.

Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma

Kivonat az SP 30-102-99-ből

A szabályok által meghatározott meghatározott távolságokkal kapcsolatos néhány tényezőt némileg tisztázni kell:

 1. A ház és a kerítés közötti távolságot az előre kinyúló falfelülettől kell megmérni, hogy párkány alakuljon ki. Ebben az esetben a kerítés távolságát a falból kinyúló alagsortól vagy a tetőburkolat túlnyúlásától számítják, ha annak lejtése van a szomszédos szakasz felé.
 2. A fürdőt a lehetséges tűzveszély miatt el kell választani a szakaszt legalább három méterrel elválasztó vonaltól.
 3. A magas fák koronája nem lóghat a ház teteje felett a bevonat károsodásának veszélye miatt, amikor erős szél esetén ágak hullanak a felületére. Ha a fa öreg, akkor idővel teljesen a tetőre borulhat. Ezenkívül az öreg fák hatalmas gyökerekkel rendelkeznek, amelyek tönkretehetik a ház alapjait, ha túl közel nőnek hozzá.
  Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma

  Különböző formátumú növények elrendezése a magánterületen az elválasztó vonalhoz képest – itt fel vannak sorolva néhány fafaj és cserjefajta, valamint a növények telepítésekor betartandó távolság

 4. A cserjék, mint tudják, számos hajtást adnak, ezért azokat legalább egy méterre el kell távolítani a kerítésből, valamint a házból.
 5. A meghosszabbítás ajtaját, amelyben a madár vagy az állatok lesznek, legalább hét méterre kell elhelyezni a ház bejáratától, hogy kellemetlen szag és rovarok ne kerüljenek be a lakótérbe.

Fontos! A magánterületet az utcától elválasztó kerítések mentén van egy tápvezeték, amely a tartóoszlopokra van rögzítve. A balesetek elkerülése érdekében megengedett a magasra növő fák ültetése a kerítéstől három méterre, a támasztól pedig négy méterre.

A terület tulajdonosának, aki szándékosan engedélyezte a megállapított normáktól való eltérést, vagy aki a szomszédos telek vagy utca rovására növelte a területét, adminisztratív felelősség terheli, és jogosulatlan cselekmények miatt bírságot fizet. Ezenkívül a bűnüldöző szervek bírósági döntés alapján arra kötelezik a jogsértőt, hogy eredeti tervének megfelelően állítsa helyre telephelyének határait.

Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma

Lásd még: Habblokk hozblok – valamint pavilon, fürdőház, tyúkól és egyéb magánháztartásbeli épületek

Az úttest és a ház közötti távolságnak 5 méternek kell lennie. Ez a diagram jól mutatja két úttal elválasztott szakasz tervét.

Külön-külön, néhány szót kell mondani arról a kerítésről, amely elválasztja a magánterületet az utcától, mivel az nem telepíthető anélkül, hogy tudnánk, milyen messze kell lennie az úttól. A normák szerint a lakóépület és az úttest között legalább öt méteres távolságot kell fenntartani. Ez a távolság ideális a lakástulajdonosok számára, és a hatóságok számára is elégséges lesz, ha egy adott régióban nem fogadnak el erre vonatkozó speciális szabályokat.

Az épületek és építmények behúzása a webhely kerítésétől

Az 53.13330.2019 szabályrendszerben meg van határozva az összes épület és a nyaraló kerítésének távolsága, valamint az SNT kerti területe. Az IZHS jogokkal rendelkező gazdaságok hasonló szabványait az SP 30-102-99 számú szabadalmi irat tartalmazza.

Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma


Kerítés a nyaralók között

Melléképületek, melléképületek, műszaki építmények

A melléképületek kerítéssel szembeni behúzására vonatkozó előírások szétszóródnak az iratokban. Ezért az érthetőség kedvéért az SNT és IZHS épületek kerti telkeire vonatkozó információkat az alábbi táblázat foglalja össze.

Tűzvédelmi követelmények

Az épületek biztonságos üzemeltetése szempontjából is fontos a helyszínen lévő objektumok, valamint a falak és a kerítések közötti megállapított távolságok betartása. Az SNiP 2.07.01-89 * tűzvédelmi szabványok szabályozzák őket (1. számú melléklet). Sok szempontból a szomszédos helyszínekre épített két lakóépület távolsága attól függ, hogy milyen anyagból építették őket.

Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma

Két különböző helyszínen felépített lakóépület közötti távolság az építésük anyagától függ – erről a tényezőről részletes információkat talál az SNiP 2.01.02-85.

Az épületek tűzállóságának foka az SNiP 2.01.02-85 osztályba tartozik – az erről szóló információkat egy speciális táblázatba helyezzük. Meg kell jegyezni, hogy két normatív dokumentum, az 5.3 SP 30-102-99 és az SNiP 2.01.02-85 összehasonlításakor nyilvánvaló ellentmondások nyilvánvalóak. Természetesen ajánlott betartani a tűzbiztonsági előírásokat, de sajnos ez nem mindig lehetséges.

A személyes telkeken emelt lakóépületek a tűzállóság szerint több csoportra oszthatók, és a két szomszédos ház távolsága ettől a paramétertől függ.

Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma

Táblázat, amely jelzi, hogy mekkora legyen a távolság a különböző anyagokból épített háztípusok között, a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően

Ez a táblázat átfogó, érthető jellemzőket tartalmaz az épített épületekről és a két különböző helyszínen épített ház közötti távolságról.

 1. Az A (I tűzállósági csoport) az épületek legnagyobb ellenállása a tűz hatásainak, mivel olyan nem éghető anyagokból készülnek, mint a vasbeton, tégla, törmelékkő, betontömbök stb. Az ilyen anyagokból készült ház és a szomszédos lakóépület, valamint a helyszínt az utcától elválasztó kerítés távolsága három méter legyen. Így a különböző helyszíneken elhelyezkedő két ház távolsága hat méter lesz.
 2. AB és BA (II. Csoport) – ez az épületcsoport átlagosnak nevezhető, mivel nem éghető anyagokból felépített, de fapadlós épületeket foglal magában. Ezeknek az épületeknek a ház és a kerítés közötti távolság a kijelölt szabványoknak megfelelően három-négy méter.
  Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma

  A betontömbökből vagy téglákból épített, de fapadlós házak az átlagos tűzállósági csoportba tartoznak. Az építőiparban használt összes faanyagnak magas színvonalú tűzgátló kezeléssel kell rendelkeznie, amely tűz esetén késlelteti a fa meggyulladását

 3. AB és BB (III. Csoport) – a szerkezet nem éghető, enyhén éghető és nem éghető anyagokból készül, amelyeket a komplexumban használnak. Ebben az esetben a kerítéstől öt méterre kell lennie. Ha hasonló anyagokból készült házakat telepítenek a szomszédos telkekre, akkor a köztük lévő teljes távolságnak tíz méterre kell lennie.
 4. A BV (IIIa csoport) nem éghető vagy gyúlékony anyagokból épült ház, de az egyes szerkezeti elemek, például a mennyezet és a szarufarendszer fából készülnek. Itt a ház és a kerítés távolságát öt méterre határozzák meg, illetve két azonos ház között tíz méter széles rés képződik.
  Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma

  A tűzvédelmi előírások szerint egy faháznak 7,5 méterre kell lennie a két szomszédos telket elválasztó vonaltól. Sajnos az 5.3 SP 30-102-99, amely 2000.01.01-től működik, nem rendelkezik a házépítés anyagával, ezért csak három méter távolságot írnak elő bennük.

 5. VA (IV. Csoport) – fából készült épület, amely nem éghető anyagokból áll, például az alagsor és a falak kerete kőből vagy annak analógjaiból készül, a szerkezet többi részében pedig gyengén éghető és éghető anyagokat használnak. Ebben a változatban a háznak öt méterre kell lennie a kerítéstől.
 6. BV (IVa csoport) – az épületet főleg éghető anyagokból állították fel kőelemekkel, például kőből vagy téglából épült alagsorból, a keretet vagy a falakat pedig teljesen fából készítették. Ilyen körülmények között a ház és a kerítés távolsága hat méter, illetve két azonos épület között 12 méter.
 7. A BB (V. csoport) teljes egészében fából készült keret, tömb vagy rönkház. Ebben az esetben a tűzvédelmi előírások szerint a háznak 7,5 méterre kell lennie a kerítéstől, vagyis két faház közötti távolságnak 15 méterre kell lennie.

Sajnos nem minden webhely felel meg ezeknek a feltételeknek. Ha azonban a szomszédos telken már épült egy ház, biztonsági okokból érdemes átlósan megtervezni tőle lakóépületét, ezzel a lehető legnagyobb mértékben kompenzálva a normák által meghatározott távolságokat. Ha házakat terveznek és egy időben építenek, akkor a legjobb, ha a szomszédokkal megállapodnak az egyes felek optimális lehetőségéről, mivel házaik biztonsága a megtalált konszenzustól függ.

Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma

A legjobb, ha a szomszédokkal kapcsolatos problémákat békés tárgyalások útján oldják meg – ez egy hatékonyabb módszer a kiút megtalálásához, amely mindkét fél számára sokkal kevesebb időt és erőfeszítést igényel.

Ezenkívül a szabályozási dokumentumokra támaszkodva tisztáznia kell néhány árnyalatot.

 1. A házak közötti távolságot ebben az esetben a faluk közötti rés szélessége határozza meg. Ha a fal szerkezetében vannak kiálló részek, különösen, ha éghető anyagokból épülnek fel, akkor a távolság pontosan ezekről a felületekről történik.
 2. Ha a falak nincsenek ablaknyílásokkal felszerelve, akkor az épületek közötti távolság 20% ​​-kal kisebb, mint a fenti paraméterek. Ez alól a tűrés alól kivételt képeznek a IIIa, IV, IVa és V tűzállósági csoportba tartozó épületek.
  Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma

  Az ország olyan területein épített házak közötti távolságnak, ahol fokozott a szeizmikus aktivitás, nagyobbnak kell lennie, különösen azokban az esetekben, amikor a házak több emeletesek.

 3. Azokban a régiókban, ahol megnövekedett szeizmikus aktivitás lehetséges, eléri a 9 pontot, az épületek közötti különbséget 20% -kal meg kell növelni, különös tekintettel az IVa és V tűzállósági csoportba.
 4. A tűzbiztonsági dokumentumok szabványai szerint a lakóépületek és az ugyanazon a területen elhelyezkedő háztartási igényű épületek közötti hézagok szélessége, területétől függetlenül, nincs szabványosítva.

Ha többet szeretne megtudni a tűzvédelmi előírásokról, akkor közvetlenül az eredeti dokumentum egyes pontjaiban kell elmélyülnie.

Lásd még: Hálószoba méretek – áttekintés a hálószoba tervezésének és tervezésének legjobb ötleteiről

Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma

Kivonat az 1. függelékből SNiP 2.07.01-89 *

Távolság az épülettől a szomszédok telek határáig a normák szerint

A lakossági szektorra vonatkozó előírások szerint a szomszédos ingatlanokkal rendelkező határvonaltól vagy a kerítéstől a lakóépületig legalább 3 m távolságnak kell lennie.

Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma


Az épületek elhelyezkedése az IZHS területén a szabványoknak megfelelően

A ház építése közelebb a telek határához a szomszédok között egy magánházban vagy SNT-ben rossz ötlet. És nem annyira a lehetséges szankciók miatt, hanem gazdaságosság, ergonómia, biztonság és józan ész miatt. Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy könnyedén szervizelje az új házat és felújítsa a régi házat.

A szomszédos lakóépületek közötti nagyobb távolság ellentétes a tűzbiztonsági előírásokkal.

Az épülő építőanyagok vagy már álló építmények gyúlékonyságának szintje alapján meghatározzák az alvállalkozó tulajdonjogának minimális intervallumát. Így:

 • egy fából készült vázas lakóépületnek legalább 15 m távolságra kell lennie a szomszédtól;
 • kőből, tömbből, téglafalakból és nem éghető tetőből álló szerkezet minimum 6 m távolságra építhető.
Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma


Garázs a kerítés mellett az országban

Ugyanakkor meg kell felelni a normának: a lakás és a kerítés közötti intervallum legalább 3 m. Ugyanaz a behúzás az épületből fennmarad, ha garázst vagy közműszerkezetet kombinálnak vele.

Mit kell figyelembe venni a tervezés előtt

A helyszín megépítését megelőzi az épületek megtervezése a leendő udvarban. Ehhez méretarányú rajz készül az érdeklődő dimenziók alkalmazásával. A rendszer lehetővé teszi, hogy gazdasági és házi tárgyakat helyezzen el, figyelembe véve a szabályokat, hogy a kerítéstől hány méterre kell visszavonulni egy ház építéséhez, milyen hiányosságokat kell megfigyelni a többi épület között.

A tervezés a projekt jóváhagyása előtt történik, míg a rajzra az építkezés engedélyének kiadásakor van szükség. Az elrendezést az érintett szervezetek megrendelik, vagy önállóan készítik el. Nemcsak rajzolni kell a helyszínt épületekkel, hanem azokat úgy kell elrendezni, hogy figyelembe vegyék az építkezés, a vízvezeték-szerelés, a tűzgátlás és más előírások követelményeit.

Milyen követelményeket kell figyelembe venni a helyszín megépítésekor

Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma


Körülbelül telephely-fejlesztési terv

Kezdetben meghatározzák a kiosztás határait, kerítést állítanak fel a saját területük elválasztására a szomszédos vagy közterülettől. Az épületek számát és méreteit az önkormányzat szabályozza. A tipikus fejlesztési projekteket a konkrét feltételeknek megfelelően kell megváltoztatni.

A webhely zónákra oszlik:

 • lakó;
 • pihenés;
 • zöldségeskert;
 • gazdasági.

Az épületek elhelyezkedésének referenciapontja a piros építési vonal, az autópálya, valamint a határ a közeli telephellyel. Minden osztálynak megvannak a maga követelményei, ezért építkezéskor össze kell kapcsolni őket, hogy az elrendezés mindenkinek megfeleljen.

Behúzások az épület típusától és szintjeinek számától függően

Három emelet felett nem szabad egyedi házakat építeni, de a sokemeletes épületeket össze lehet hangolni a város vagy a régió építészeti irodájával. A magánház földszintjeinek száma nincs szabályozva.

Megfigyelhető a ház hosszú falai közötti távolság:

 • 2-3 szint magas – 15 m;
 • több mint négy emelet – 20 m felett;
 • ablakokkal a szobákból és a hálószobákból – legalább 10 m.

A normákat az építészeti osztály döntése megváltoztatja, ha nehéz helyviszonyok alakultak ki, és rekonstrukcióra van szükség. Ebben az esetben a megvilágításra, az insolációra és a tűzbiztonsági követelményekre vonatkozó szabványokat veszik figyelembe.

Az épületek távolsága a szomszéd kerítésétől az új szabványok szerint 2020

1998-ban az RF elfogadta a 30-02-97. Számú építési normákat és rendeleteket. A dokumentum meghatározta a kert és a dacha fejlesztését:

 • milyen házakat kell építeni a földön;
 • milyen intervallummal a kerítéstől, úttól, utcától, vízcsatornától;
 • milyen messze van a telek határaitól;
 • hány méter legyen az udvari épületek között;
 • a kerítések megfelelő magassága;
 • különféle melléképületek, mérnöki építmények stb. elhelyezkedése
Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma


A nyaraló épületeinek szabványai

Többször frissítették; egészen a közelmúltig a tényleges kiadás SP 53.13330.2011 volt. 2011-ben fejlesztették ki.

Finomságok

2020.04.15-től a szabvány frissített változata van érvényben Oroszországban: SP 53.13330.2019. Néhány paraméter megváltozott benne. Ez a szerkezetek, épületek közötti korábban megengedett intervallumok felülvizsgálatát vagy új normák bevezetését vonta maga után.

Tehát korlátozásokat hoztak létre egy szeptikus tartály, egy utcai WC, komposzttal ellátott konténerek elhelyezésére vonatkozóan a szomszéd kerítéséhez viszonyítva. Nem voltak a régi kiadásban. A szabályrendszer csak a kert és a nyaraló mellékhelyisége és a szomszédos kerítés közötti távolságot írta elő. Legalább 1 m-nek kellett lennie.

A jelenlegi közös vállalkozásban a 2020-as változásokkal új normát vezettek be a nyaralókra és a kerti telkekre: a szomszédos kerítéstől a mellékhelyiségig, a szeptikus tartályig, a komposzttartályig 2 m-re visszavonulhat, nem kevesebb.

Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma


Melléképületek elhelyezése kerti telken és magánházban az előírásoknak megfelelően

Egyéb normák és változások:

 • a magas fák távolsága 1 m-rel lett közelebb a szomszéd kerítéséhez: régen 4 m volt, most 3;
 • a telkek közötti határvonaltól a lakóépületig 3 m-t kell fenntartania;
 • a szomszéd kerítésétől 4 m távolságra az állatok számára gazdasági épületek építhetők;
 • a szomszédos kerítéstől vagy egy telek határától 1 méter távolságra leltár tárolására szolgáló istálló csatlakoztatható;
 • a sövénytől 1 m-re lévő ültetési séma szerint gyümölcs- és díszcserjék rendezhetők;
 • a garázstól a kerítésig a SanPiN és az SNiP normái szerint 1 méter legyen.

Lakóépület SNT-ben

Az SNT-ben lévő allokációt szokásos tartózkodási helyű ház vagy szezonális épület építésére használják. Határain belül megengedett a kertészkedés, a baromfi, az engedélyes állatok tenyésztése és a gazdaság fejlesztése.

A partnerség a következő távolsági előírásokkal rendelkezik:

 • fürdőház, zuhanytálca nyolc méter távolságra a víztárolótól, az olajteknő, a kút, ugyanolyan időközönként vannak felállítva a környező területek három házából;
 • a kúttól 8 m-re a WC-ig, házig, komposztgödörig;
 • karám az állatállomány számára, baromfiházak épülnek legfeljebb 12 m-re a saját házuktól és a szomszédok három épületétől, körülvéve egy elosztással.

A szaunát, a raktárt, az 5 m-es garázst eltávolítják a piros vonalról. Ha a kerítés a lehető legközelebb van a piros vonalhoz, a kaput belül nyitják ki, hogy ne zavarják a gyalogosokat és a kerékpárosokat.

Építési normák a szomszédos hely kerítésével kapcsolatban

A nyaralóházak (kertkiosztás) épületeinek szabványait a szomszédos birtokok kerítésével kapcsolatban a kényelem érdekében külön táblázatban foglaljuk össze.

Építés, építés, objektumTávolság a szomszéd kerítésétől, méterbenLakóházLegalább 3Külön garázs, szauna, fürdő, pavilonegyCoop, juhászkutya, egyéb épületek madarak és állatok számáranégyÜvegházegyMesterséges víztest, például tó, medence3CsalánkiütéstízTöbb mint 3 m magas fák33 m-nél kisebb fák2Cserje kevesebb, mint 2 m magasegy

Kerítés és a vele szemben támasztott követelmények

Milyen távolságra lehet a háztól és a kerítéstől melléképületeket és váltóházat építeni: SNiP norma


Az 1,75 feletti magasságról a földtulajdonosok megállapodnak

A normák kidolgozták a kerítések telepítésére vonatkozó szabályokat. Ha a parcellák között nincs kerítés, akkor hálót készítenek az átjáró körülhatárolására, és nem árnyékolják a szomszéd területét.

Az utca felől megengedett, hogy a kerítések anyagokból készüljenek:

 • tégla, beton;
 • hullámlemez, fém csempe;
 • rácsok, hálók, fa;
 • kovácsolt betétek az oszlopok között.

A vakok nem ajánlottak a telkek közötti telepítéshez, magasságuk nem haladhatja meg a 1,5 m-t. Az átlátszatlan anyagokat csak a közeli területek közötti, legfeljebb 0,75 m magas kerítésekhez használják. Ha egy siket kerítést magasabbra tesznek, akkor a tulajdonosok közös döntésével, és egy ilyen megállapodást írásban kötnek meg.